/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Triển khai các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo giai đoạn 2015 – 2020

Triển khai các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo giai đoạn 2015 – 2020

25/1/2016

Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 22 dự án cấp điện nông thôn, hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 nằm trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 2081/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao là cơ quan điều phối dự án và chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Triển khai các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

Trong số 22 dự án có 21 dự án cấp điện nông thôn, hải đảo từ lưới điện quốc gia và 01 dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) từ hệ thống cung cấp nguồn điện hỗn hợp gồm: Nguồn điện lai ghép gió + mặt trời + diesel + lưu trữ năng lượng.

Mục tiêu tổng quát của các dự án là phát triển lưới điện trung, hạ áp để góp phần đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện. Các dự án sẽ cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào và lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển tại các thôn, ấp, xã đảo chưa có điện và chưa được cấp điện chính thức, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị trên địa bàn các tỉnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia khu vực biển đảo.

Hiện nay, EVN đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ được phê duyệt. Sau khi các dự án hoàn thành sẽ có trên 7.236 km đường dây trung áp, trên 13.640 km đường dây hạ áp, trên 8.500 trạm biến áp được đầu tư xây dựng và sẽ có hơn 262.500 hộ dân được cấp điện trực tiếp từ lưới điện quốc gia cũng như được hưởng lợi từ chính sách giá điện của Chính phủ.

Danh sách các dự án cấp điện nông thôn, hải đảo giai đoạn 2015 – 2020

TT Tỉnh ĐZ trung áp (km) Số TBA

(trạm)

ĐZ 0,4kV

(km)

Số hộ dân
TOÀN QUỐC 7.236,5 8.512,0 13.640,3 262.689
I. EVNNPC 778,2 216,0 973,6 11.890
1 Bắc Kạn 276,9 63 222,90 3.265
2 Lai Châu 220 69 142,00 4.109
3 Lạng Sơn 281,331 84 608,69 4.348

4

Hải Phòng

(Bạch Long Vỹ)

4 x 250kVA tua bin gió; 500kWp pin mặt trời; 2 x 2MVA máy phát diesel; ắc quy lưu trữ 7,48MWh 168
II. EVNCPC 624,5 925,0 3.020,2 85.753
5 Thừa Thiên Huế 73,729 121 648,07 21.491
6 Bình Định 86,48 82 459,90 5.822
7 Phú Yên 86,48 109 459,90 9.771
8 Khánh Hòa 22,45 49 174,93 7.140
9 Gia Lai 355,34 564 1.277,40 41.529
III. EVNSPC 5.833,8 7.371,0 9.646,5 165.046
10 Bình Thuận 604,97 739 1.508,08 14.762
11 Bến Tre 143,91 188 299,44 15.904
12 Cà Mau 857,67 1.207 1.847,83 31.095
3 Đồng Tháp 671,53 994 1.166,40 13.206
14 Hậu Giang 400,00 427 302,41 7.287
15 Kiên Giang 1.547,25 1.841 1.289,01 21.745
16 Kiên Giang (xã đảo) 98,267 (42,93km cáp ngầm) 38 31,30 3.838
17 Lâm Đồng 488,10 469 1.070,60 10.756
18 Long An 204,40 264 434,68 11.677
19 Sóc Trăng 400,00 491 575,00 12.603
20 Tây Ninh 160,25 145 235,54 5.391
21 Tiền Giang 165,71 243 335,23 4.513

22

Trà Vinh 190,00 325 551,00 12.269


Trích lược và ảnh: LHC – EEMC

Nguồn: http://www.evn.com.vn

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 610
  • 1,882,219
News
Truyền thông