/Truyền thông
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thăm và làm việc tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thăm và làm việc tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Trong suốt những năm vừa qua, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giúp cho EEMC định hướng và hoạt động hiệu quả.Sáng ngày 04/11/2022, đoàn cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 8
  • 1,343,237
News
Truyền thông