/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC đóng điện thành công và đưa vào vận hành 2x250MVA -220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình, tỉnh Kiên Giang

EEMC đóng điện thành công và đưa vào vận hành 2x250MVA -220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình, tỉnh Kiên Giang

11/11/20

Vào lúc 21h45 ngày 6/11/2020, máy biến áp AT2 220kV-250MVA do EEMC chế tạo đã được đóng điện thành công đưa vào vận hành tại Trạm biến áp 220 kV Kiên Bình thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cách đây 4 năm, máy biến áp AT1 220kV-250MVA cũng do EEMC chế tạo đã được đóng điện thành công đưa vào vận hành tại đây.

Máy biến áp AT2 220 kV-250MVA tại TBA 220 kV Kiên Bình
Máy biến áp AT2 220 kV-250MVA tại TBA 220 kV Kiên Bình

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam về tăng trưởng điện thương phẩm trong giai đoạn mở đầu của chiến lược phát triển đất nước 2020-2025, việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch được giao đối với công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Kiên Bình từ (125+250) MVA lên 2 x 250 MVA và mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại Trạm” mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội cho khu vực: tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, đảm bảo được nguồn điện ổn định cho khu vực, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và góp phần phát triển hệ lưới điện truyền tải Việt Nam.

Với tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng cho giai đoạn này do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án và bàn giao Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành, cùng với các nhà thầu khác, EEMC rất vinh dự là một trong những đơn vị đóng góp vào chuỗi thành công của công trình này.

Ban biên tập Web EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 80
  • 1,776,153
News
Truyền thông