/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Trạm biến áp kiểu mẫu

Trạm biến áp kiểu mẫu

25/4/2012

Phong trào thi đua xây dựng trạm biến áp và đường dây kiểu mẫu do Công ty Truyền tải điện 1 khởi xướng từ năm 1997 và được tổ chức liên tục trong 15 năm qua. Đến năm 2011 Công ty đã chủ trương điều chỉnh các tiêu chuẩn đạt kiểu mẫu, với các tiêu chí được yêu cầu cao hơn để các đơn vị phấn đấu cho an toàn lưới điện truyền tải.

Truyền tải điện Ninh Bình thuộc Công ty Truyền tải điện 1 quản lý 05 trạm biến áp (01 trạm 500kV, 04 trạm 220kV); Truyền tải điện Ninh Bình nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh toàn diện, được Công ty Truyền tải điện 1 đánh giá là một trong những “Lá cờ đầu” trong Công ty.

Trạm biến áp kiểu mẫu

Trạm biến áp kiểu mẫu Ninh Bình

LHC sưu tầm nguồn Internet

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 610
  • 1,882,219
News
Truyền thông