/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

25/8/2017

Hiện nay, nhiều Công ty Điện lực có thiết kế trạm biến áp lắp đặt các máy biến áp phân phối trên một cột hoặc hai cột tại khu vực vùng cao, ngay cả các khu vực công nghiệp, khu phố, khu dân cư diễn ra phổ biến và rất hiệu quả, khá an toàn, cột vừa là trụ đỡ vừa là cột điện; không phải xây trạm điều hành; bố trí hệ thống cáp, tủ điện rất thuận lợi, việc bảo dưỡng dễ dàng. Đặc biệt máy biến áp phân phối trên cột là giải pháp hiệu quả cho vùng cao.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đáp ứng theo yêu cầu của mọi khách hàng.

Sau đây là một số trạm biến áp trên hai cột sản phẩm máy biến áp của EEMC đã cung cấp cho khách hàng:

Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

Máy biến áp phân phối đặt trên hai cột

LHC EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 374
  • 1,767,943
News
Truyền thông