/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải quốc gia 2017

Kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải quốc gia 2017

25/11/2017

Ngày 17/8/2017 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCT phê duyệt “Kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải quốc gia 2017 có xét đến năm 2018”. Danh mục máy biến áp 500kV, 220kV đầu tư và vận hành được tổng hợp, như sau:

* Đưa vào vận hành trạm biến áp 500kV năm 2017:

Địa phương

900MVA

450MVA

Miền Bắc (máy)

01

01

Miền Trung (máy)

Miền Nam (máy)

02

* Đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV năm 2017

Địa phương

250MVA

125MVA

Miền Bắc (máy)

11

01

Miền Trung (máy)

06

Miền Nam (máy)

10

02

* Đưa vào vận hành trạm biến áp 500kV năm 2018

Địa phương

900MVA

450MVA

Miền Bắc (máy)

05

01

Miền Trung (máy)
Miền Nam (máy)

04

* Đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV năm 2018

Địa phương

250MVA

125MVA

Miền Bắc (máy)

29

09

Miền Trung (máy)

04

07

Miền Nam (máy)

18

02

* Đang làm thủ tục BCNCKT xây mới (trạm biến áp 500kV)

Tên trạm

Quy mô

Thời điểm vận hành

Chơn Thành

1 x 900MVA

2019

Long Thành

1 x 900MVA

2020

Củ Chi

2 x 900MVA

2021

Thanh Hóa

1 x 600MVA

2021

Bình Dương 1

1 x 900MVA

2022

Thốt Nốt

2 x 900MVA

2023

* Đang làm thủ tục BCNCKT xây mới (trạm biến áp 220kV)

Gam máy biến áp

SL máy

Thời điểm vận hành

250MVA

24

2019 – 2021

125MVA

11

2019 – 2021

LHC EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 92
  • 1,776,165
News
Truyền thông