/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 110kV Tiền Trung

Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 110kV Tiền Trung

15/12/2016

Ngày 11/12/2016, tại Trạm biến áp 110kV Tiền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã tiến hành đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110kV Tiền Trung.

Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 110kV Tiền Trung

Trạm biến áp 110kV Tiền Trung.

TBA 110kV Tiền Trung có 01 MBA công suất 40 MVA, cấp điện trên địa bàn huyện Nam Sách, và một số khu vực phụ cận. Do nhu cầu sử dụng điện trong dân sinh và công nghiệp ngày càng tăng nên MBA luôn vận hành trong trạng thái đầy tải. Dự án lắp đặt 01 MBA 63 MVA – 110/35/22kV T2.

Công trình hoàn thành, đưa vào vận hành đã nâng công suất của TBA 110kV Tiền Trung từ 40MVA lên 103MVA, giải quyết được tình trạng quá tải cho trạm, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải trong khu vực.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 364
  • 1,767,933
News
Truyền thông