/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện MBA AT1 220kV – 250MVA Kiên Bình

Đóng điện MBA AT1 220kV – 250MVA Kiên Bình

2/1/2017

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 30/12/2016 tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 220kV- 250MVA Kiên Bình (Thay cho MBA AT1 220kV-125MVA hiện hữu), hoàn thành công trình “Nâng công suất TBA 220kV Kiên Bình” nâng công suất trạm từ 2 x 125MVA lên (1 x 250MVA + 1 x 125MVA).

Đóng điện MBA AT1 220kV - 250MVA Kiên Bình

MBA AT1 220/110kV-250MVA TBA 220kV Kiên Bình

Dự án “Nâng công suất TBA 220kV Kiên Bình” có tổng mức đầu tư 62,98 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; PTC4 thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty CPTVXDĐ3 là Tư vấn thiết kế; Công ty CP Năng lượng là Tư vấn giám sát; Công ty TNHH TM và Xây dựng Thành Tảo thi công xây dựng. PTC4 tự thực hiện thi công phần điện nhất nhị thứ, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị.

Việc đóng điện đưa vào vận hành công trình “Nâng công suất TBA 220kV Kiên Bình” đáp ứng yêu cầu: tăng cường công suất cho trạm biến áp 220kV Kiên Bình; Đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải và kinh tế xã hội cho tỉnh Kiên Giang vào những năm sắp tới; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Giảm tổn thất công suất và điện năng trong hệ thống; cải thiện chất lượng điện năng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Trần Ngọc Dung

(LHC – EEMC)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 614
  • 1,882,223
News
Truyền thông