/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện vận hành MBA AT2 tại TBA 220kV Tràng Bạch

Đóng điện vận hành MBA AT2 tại TBA 220kV Tràng Bạch

15/12/2015

Ngày 13/12/2015, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành Máy biến áp AT2 220kV – 250MVA tại Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch – hoàn thành công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch từ 2 x 125MVA lên 125 + 250 MVA.

Máy biến áp AT2 220kV-250MVA

Việc đưa máy biến áp AT2 vào vận hành ngoài việc tăng cường công suất cho TBA 220kV Tràng Bạch, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận mà còn phù hợp với quy hoạch phát triển điện Quốc gia,đảm bảo vận hành hệ thống lưới truyền tải điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trong khu vực

Với việc đóng điện thành công dự án Nâng công suất TBA 220kV Tràng Bạch, Công ty Truyền tải điện 1 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 được EVNNPT giao.

Theo Mạnh Hùng – PTC1

(LHC – EEMC)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 380
  • 1,767,949
News
Truyền thông