Máy biến điện áp

– Máy biến điện áp 1 pha với cuộn điện áp dư.

BU6¸35/√3;0,1/√3;0,1/3kV;

BU6¸35/√3;0,11/√3;0,11/3kV;

– Máy biến điện áp 1 pha với 1 cuộn điện áp dư.

1 BU6¸35kV/0,1kV;

BU6¸35kV/0,11kV;

– Máy biến điện áp 3 pha với cuộn điện áp dư

3 BU6¸10/√3;0,1/√3;0,1/3kV;

– Máy biến điện áp đo lường cách điện khô (đúc Epoxy) trong nhà cấp điện áp 10kV.

Máy biến điện áp 1 pha với cuộn điện áp dư:

BukV10/√3;0,1/√3;0,1/3kV;

Ký hiệu máy biến áp điện áp: BU6¸35/0,1kV;

– BU: Máy biến điện áp.

– 6 (hoặc cấp điện áp khác): điện áp danh định sơ cấp (kV)

– 0,1 (hoặc cấp điện áp khác): Điện áp danh định thứ cấp.

Máy biến điện áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều thành điện áp thích hợp xoay chiều cho các mạch đo lường hoặc cung cấp cho mạch bảo vệ rơ le. Công ty còn chế tạo máy biến áp cấp nguồn thao tác cho các thiết bị đóng cắt tự động trên các đường dây trung thế và một số máy biến áp đặc biệt khác.

Máy biến điện áp trung thế do Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo thiết bị điện – EEMC chế tạo có tính năng, độ tin cậy cao, sản phẩm được chế tạo, thử nghiệm trên dây truyền công nghệ và thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn IEC 60044-2:2003 và theo TCVN 7697-2:2007. Được quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 82
  • 1,776,155
News
Truyền thông