/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC cung cấp để thay máy biến áp trạm 110kV Tam Phước

EEMC cung cấp để thay máy biến áp trạm 110kV Tam Phước

10/12/2015

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cung cấp cho dự án thay máy biến áp tại trạm 110kV Tam Phước.

Ngày 26/11/2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức nghiệm thu đóng điện máy biến áp 1T.

Công trình có quy mô lắp đặt thay thế 02 máy biến áp mới công suất (2 x 63MVA) thay 02 máy biến áp hiện hữu (2 x 40MVA).

EEMC cung cấp để thay máy biến áp trạm 110kV Tam Phước

Máy biến áp 1T được kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện

Việc nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 1T trạm 110kV Tam Phước có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải gia tăng của khu công nghiệp Tam Phước và khu vực dân cư lân cận. Đồng thời nâng cao chất lượng điện ổn định, giảm tổn thất điện năng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Long Thành.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 398
  • 1,767,967
News
Truyền thông