/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện thành công MBA 220kV do EEMC cung cấp cho TBA Nam Định

Đóng điện thành công MBA 220kV do EEMC cung cấp cho TBA Nam Định

25/8/2015

Ngày 24/8/2015, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công Máy biến áp AT2 đưa vào vận hành an toàn tại Trạm biến áp 220kV Nam Định.

MBA 250MVA – 220kV do EEMC cung cấp (TBA Nam Định)

Dự án nâng công suất TBA 220kV Nam Định từ 125MVA + 250MVA lên 2 x 250MVA được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt nằm trên địa bàn xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Thực hiện thay MBA 125MVA bằng MBA 250MVA là giai đoạn 1 của Dự án. MBA 250MVA – 220kV do nhà thầu Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh cung cấp;

Dự án nâng công suất TBA 220kV Nam Định từ 125 MVA + 250MVA lên 2 x 250MVA được hoàn thành, ngoài việc cấp điện trực tiếp cho tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hà Nam còn là mắt xích chính đảm bảo vận hành hệ thống lưới Truyền tải điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, An ninh quốc phòng khu vực Nam đồng bằng Sông Hồng.

LHC – EEMC 8/2015

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông