/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện MBA 220kV của EEMC tại TBA 220kV Quy Nhơn

Đóng điện MBA 220kV của EEMC tại TBA 220kV Quy Nhơn

13/7/2015

Công ty Truyền tải điện 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 225/115/23kV – 250MVA thuộc công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn”.

TBA 220kV Quy Nhơn

Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn thuộc địa phận phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1995, gồm 4 MBA (02 MBA 220kV – 125MVA, 01 MBA 110kV – 40MVA, 01 MBA 110kV – 25MVA), cung cấp điện cho toàn tỉnh Bình Định và phụ tải khu vực lân cận.

Hiện nay, với sự phát triển kinh tế – xã hội TBA 220kV Quy Nhơn thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy hoặc quá tải, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, gây mất an toàn lưới điện toàn khu vực. Công trình lắp đặt 01 MBA 225/115/23kV-250MVA thay thế 1 MBA AT2 220/110/22kV-125MVA hiện hữu để nâng công suất TBA 220kV Quy Nhơn từ 315 MVA lên 440MVA đã khắc phục tình trạng trên.

Việc nâng công suất TBA 220kV Quy Nhơn sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho tỉnh Bình Định và các khu công nghiệp lớn khu vực miền Trung, tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện Quốc gia.

LHC – EEMC 7/2015

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông