/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014

29/6/2015

ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thông báo của Tổng Công ty Thiết bị điện Đng Anh – Công ty Cổ phần về việc Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Xem chi tiết tại đây

 

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 372
  • 1,767,941
News
Truyền thông