/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

28/08/20

1.Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (TBD)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38833779            Fax: (024) 38833113

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

3. Vốn điều lệ: 282.580.490.000 đồng

4. Tên tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

5. Vốn của EVN tại TBD (tính theo mệnh giá): 131.316.320.000 đồng (tương ứng 46,47% vốn  điều lệ)

6. Điều kiện tham gia đấu giá cả lô: Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của EVN tại TBD do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

8. Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities)

9. Cổ phần chào bán:

 • Tên cổ phần: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (Mã chứng khoán: TBD)
 • Sàn giao dịch: Upcom
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá theo lô
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 13.131.632 cổ phần
 • Số lượng cổ phần của 01 lô chào bán: 13.131.632cổ phần
 • Số lô cổ phần chào bán: 01 lô
 • Giá khởi điểm cả lô cổ phần: 2.010.452.859.200 đồng (Hai nghìn không trăm mười tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn, hai trăm đồng)
 • Bước giá cả lô cổ phần: 100 đồng
 • Số mức giá đặt mua: 01 mức giá

10. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư:

Thời gian: Từ ngày 31/08/2020 đến 17h00 ngày 11/09/2020

Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội

 • Người tiếp nhận hồ sơ: Đinh Hà Linh – Ban Quản lý đầu tư vốn
 • Điện thoại: (024) 76204 2808       Fax: (024) 6694 6666

11. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 18/09/2020 đến 15h30 ngày 23/09/2020 tạị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Thời gian: Chậm nhất 14h45 ngày 28/09/2020.

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian: 15h00 ngày 28/09/2020

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/09/2020 đến ngày 05/10/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/09/2020 đến ngày 01/10/2020.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và các tài liệu liên quan trên website: www.evn.com.vn;www.cts.vnwww.hnx.vn

Chi tiết vui lòng theo dõi tại: https://drive.google.com/drive/folders/16IThRUXQZHIdHIlsYBoumaegNSII0v3x

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

 • 586
 • 1,882,195
News
Truyền thông