/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

25/04/18

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Mã chứng khoán: TBD

Share this:

Tài liệu đính kèm: Tải về
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,026
  • 1,809,563
News
Truyền thông