/FAQs/Câu hỏi 1: Tôi bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, muốn làm lại Sổ đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn

Câu hỏi 1: Tôi bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, muốn làm lại Sổ đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn

20/03/18

Cổ đông bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phải có văn bản (mẫu của Tổng Công ty) gửi cho Tổng Công ty. Sau khi kiểm tra tính xác thực của việc mất Sổ, Tổng Công ty sẽ cấp lại cho cổ đông miễn phí.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông