/FAQs/Câu hỏi 8: Tôi là cổ đông của Tổng Công ty đang sở hữu cổ phần theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nay tôi muốn bán cổ phần này thì thủ tục như thế nào?

Câu hỏi 8: Tôi là cổ đông của Tổng Công ty đang sở hữu cổ phần theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nay tôi muốn bán cổ phần này thì thủ tục như thế nào?

15/03/18

Anh/ chị mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Tổng Công ty cấp đến một Công ty Chứng khoán làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu cho anh/ chị. Công ty Chứng khoán sẽ hướng dẫn anh/ chị cách thức giao dịch (mua, bán) cổ phiếu. Ngoài ra, anh/ chị có thể liên hệ với Tổng Công ty để thực hiện dịch vụ miễn phí cho anh/ chị về mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu tại một Công ty Chứng khoán do Tổng Công ty chọn để anh/ chị giao dịch trên sàn UPCoM.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông