/FAQs/Câu hỏi 7: Trước đây, tôi có mua chung cổ phần của Tổng Công ty với người bạn, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mang tên người bạn. Nay chúng tôi muốn sang tên thì thủ tục như thế nào?

Câu hỏi 7: Trước đây, tôi có mua chung cổ phần của Tổng Công ty với người bạn, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mang tên người bạn. Nay chúng tôi muốn sang tên thì thủ tục như thế nào?

14/03/18

Các anh/ chị là đồng sở hữu cổ phần, Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mang tên người chính chủ. Hiện cổ phiếu của Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Các anh/ chị phải thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật; Hoặc thực hiện chuyển nhượng cổ phần dưới hình thức mua, bán cổ phiếu trên sàn UPCoM đối với cổ phiếu TBD của Tổng Công ty.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông