/FAQs/Câu hỏi 6: Tổng Công ty cho biết thủ tục để nhận cổ tức qua chuyển khoản?

Câu hỏi 6: Tổng Công ty cho biết thủ tục để nhận cổ tức qua chuyển khoản?

15/03/18

Hàng năm Tổng Công ty đều có văn bản thông báo tới cổ đông về trả cổ tức, cổ đông có văn bản đăng ký tài khoản dài hạn (mẫu của Tổng Công ty) gửi về Tổng Công ty để Tổng Công ty chuyển khoản tiền cổ tức theo đăng ký.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông