/FAQs/Câu hỏi 2: Tôi thay CMND, đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn thủ tục để điều chỉnh dữ liệu cổ đông.

Câu hỏi 2: Tôi thay CMND, đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn thủ tục để điều chỉnh dữ liệu cổ đông.

19/03/18

Trường hợp anh/ chị đã lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với Thành viên lưu ký, nơi anh/ chị mở tài khoản lưu ký cổ phiếu để được hướng dẫn; Anh/ chị có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để tư vấn, hỗ trợ.

Trường hợp anh/ chị chưa lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty, cấp bản sao CMND mới để làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó anh/ chị phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông