/FAQs/Câu hỏi 10: Tôi muốn cho, tặng người thân số cổ phần của Tổng Công ty, thủ tục như thế nào?

Câu hỏi 10: Tôi muốn cho, tặng người thân số cổ phần của Tổng Công ty, thủ tục như thế nào?

12/03/18

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán theo Điều 27 Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, gồm:

– Văn bản của Thành viên lưu ký đề nghị xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư do biếu, tặng, cho;

– Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng cho (mẫu 16A/ĐKCK)kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho.

– Bản sao hợp lệ Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng.

– Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (trường hợp bên nhận biếu, tặng, cho là cá nhân) theo quy định Thông tư  111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông