/Truyền thông

EEMC VÀ VITZRO EM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GIS

Ngày 08/11/2023, tại Ansan, Hàn Quốc đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm GIS giữa Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) và công ty TNHH Vitzro Em. Tham dự lễ ký kết, về phía Việt Nam có […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 62
  • 1,640,155
News
Truyền thông