/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo về việc trả cổ tức năm 2010

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2010

1/1/2011

 Thông báo: Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Căn cứ nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị EEMC ngày 20/12/2010. Hội đồng quản trị EEMC trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau

 

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 374
  • 1,767,943
News
Truyền thông