/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

24/11/21

Căn cứ Đơn xin cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Thị Phương Liên;

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

Họ và tên cổ đông: Hoàng Thị Phương Liên, Số ĐKSH: 017177000185 ngày cấp 12/12/2017

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Tổng công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 94
  • 1,563,057
News
Truyền thông