/Truyền thông/Tin nội bộ/Thông báo về việc đấu giá MBA, tài sản tồn kho của EEMC

Thông báo về việc đấu giá MBA, tài sản tồn kho của EEMC

22/12/2017

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Máy biến áp và Vật tư tồn kho:

Thời gian Nộp hồ sơ năng lực từ ngày 22/12/2017 đến 9h00 ngày 25/12/2017. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Ban Vật tư – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

 

Share this:
Tài liệu đính kèm: Tải về
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,026
  • 1,809,563
News
Truyền thông