/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Thông báo triệu tập cổ đông để lấy ý kiến

Thông báo triệu tập cổ đông để lấy ý kiến

19/12/2012

Thông báo về việc Triệu tập cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
Kính gửi
: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.
Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.
Địa chỉ: Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2012 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
Xem đầy đủ thông báo tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,058
  • 1,809,595
News
Truyền thông