/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15.

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15.

04/03/21

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 do việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng vốn điều lệ sau khi thay đổi: 324.863.920.000 VND

Share this:
Tài liệu đính kèm: Tải về
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 134
  • 826,147
News
Truyền thông