/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo đấu giá quyền mua Cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc lần II

Thông báo đấu giá quyền mua Cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc lần II

26/11/18

Tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (EEMC), Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGenco1) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

 • Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương
 • Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
 • Số lượng quyền mua cổ phần đưa ra đấu giá: 1.200.000 quyền mua
 • Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.200.000 quyền mua
 • Giá khởi điểm: 6.202 đồng/quyền mua
 • Thông tin về quyền mua cổ phiếu:
 • Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 140% (5 quyền mua sẽ được mua 7 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
 • Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 • Thời gian: từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 12h00 ngày 17/12/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
 • Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 Grand Building, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 • Chậm nhất 12h00 ngày 18/12/2018
 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 Grand Building, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
 • 8h30 ngày 19/12/2018, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
 • Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 20/12/2018 đến 16h00 ngày 25/12/2018
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 26/12/2018.

Hồ sơ đấu giá quyền mua cổ phần tham khảo tại đây: 

Share this:

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

 • 602
 • 1,818,963
News
Truyền thông