/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

4/9/2014

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông