/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

15/6/2014

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổng Công ty chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng và đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), như sau:

Xem chi tiết
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,276
  • 1,120,691
News
Truyền thông