/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

02/11/18

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh xin gửi thông báo về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và các doanh nghiệp EVN tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc.

Tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGenco1) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

– Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

– Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương

– Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

– Số lượng quyền mua cổ phần đưa ra đấu giá: 1.200.000 quyền mua

– Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.200.000 quyền mua

– Giá khởi điểm: 6.202 đồng/quyền mua

– Thông tin về quyền mua cổ phiếu:

+ Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 140% (5 quyền mua sẽ được mua 7 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

– Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: từ 8h00 ngày 24/10/2018 đến 15h30 ngày 08/11/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Chậm nhất 16h00 ngày 09/11/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ 8h30 ngày 12/11/2018, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

– Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 15/11/2018

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 16/11/2018.

Chi tiết tham khảo tại đây:
Thông báo đấu giá quyền mua CP

NQ 1220 NQ HĐQT

 

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 508
  • 1,818,869
News
Truyền thông