/Truyền thông/Hỗ trợ kỹ thuật/Thao tác máy biến áp theo quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Thao tác máy biến áp theo quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

25/04/18

Theo Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ Công Thương quy định về quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia. Việc thao tác máy biến áp được thực hiện theo quy trình như sau:

Thao tác cắt điện máy biến áp

Thao tác tách máy biến áp ra sửa chữa thực hiện theo trình tự sau:

 1. Kiểm tra trào lưu công suất, huy động nguồn hoặc thay đổi kết lưới thích hợp, tránh quá tải các máy biến áp khác hoặc các đường dây liên quan.
 2. Chuyển nguồn tự dùng nếu nguồn điện tự dùng lấy qua máy biến áp đó.
 3. Khóa mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải (nếu đang để tự động).
 4. Cắt máy cắt các phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho máy biến áp (tránh quá áp) và lưới điện (tránh điện áp thấp).
 5. Kiểm tra máy biến áp không còn điện áp.
 6. Cắt các dao cách ly liên quan cần thiết phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo trình tự thuận tiện cho thao tác.
 7. Đóng dao tiếp địa cố định phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp.
 8. Cắt áp tô mát các máy biến điện áp của máy biến áp (nếu có).
 9. Đơn vị quản lý vận hành làm các biện pháp an toàn, treo biển báo theo quy định về an toàn điện.
 10. Giao máy biến áp cho đơn vị quản lý vận hành, đơn vị công tác đồng thời nhắc nhở, lưu ý thêm về các biện pháp an toàn.

Thao tác đóng điện máy biến áp

Thao tác đưa máy biến áp vào vận hành sau sửa chữa thực hiện theo trình tự sau:

 1. Đơn vị quản lý vận hành, đơn vị công tác có trách nhiệm khẳng định máy biến áp đủ tiêu chuẩn vận hành trong thông báo trả máy biến áp sau công tác cho các đơn vị đã giao máy biến áp. Nội dung bàn giao như sau: “Đã kết thúc công tác trên máy biến áp, người và phương tiện sửa chữa đã rút hết, đã tháo hết các tiếp địa di động trên máy biến áp, máy biến áp đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng đóng điện”.
 2. Đóng áp tô mát các máy biến điện áp của máy biến áp (nếu có).
 3. Cắt hết các dao tiếp địa cố định các phía của máy biến áp.
 4. Kiểm tra hệ thống rơ le bảo vệ, làm mát, chữa cháy (nếu có) của máy biến áp đã đưa vào vận hành.
 5. Đặt nấc phân áp ở vị trí thích hợp, tránh quá điện áp máy biến áp khi đóng điện.
 6. Đóng các dao cách ly liên quan phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp.
 7. Đóng máy cắt phía có điện để đóng điện máy biến áp, kiểm tra điện áp máy biến áp; sau đó lần lượt đóng máy cắt các phía còn lại, lưu ý điều kiện khép vòng hoặc hoà điện nếu các phía còn lại có điện.
 8. Chuyển đổi nguồn tự dùng (nếu cần).
 9. Sau khi đưa máy biến áp vào vận hành, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hành của máy biến áp. Căn cứ chế độ vận hành, có thể đưa chế độ tự động điều chỉnh nấc phân áp máy biến áp vào làm việc.

LHC – EEMC (trích từ Thông tư 44/2014/TT-BCT)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

 • 1,002
 • 1,809,539
News
Truyền thông