/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Thái Nguyên: Đóng điện MBA T2-63 MVA cấp điện cho KCN Yên Bình

Thái Nguyên: Đóng điện MBA T2-63 MVA cấp điện cho KCN Yên Bình

15/1/2014

15/01/2014

Công ty Điện lực Thái Nguyên vừa tổ chức đóng điện MBA T2 – 63MVA cung cấp điện cho khu ông nghiệp Yên Bình theo đúng cam kết với Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam.

Với yêu cầu cấp điện của Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam, MBA T2 – 63 MVA phải được đóng điện để cung cấp điện cho các phụ tải theo đúng tiến độ cam kết, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiến hành thi công liên tục với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Thái Nguyên: Đóng điện MBA T2-63 MVA cấp điện cho KCN Yên Bình

Đến nay, toàn bộ khối lượng công việc của dự án đã được hoàn thành, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ như cam kết với chủ đầu tư, đóng điện đưa máy biến áp T2 vào vận hành đảm bảo cấp điện cho Nhà máy Samsung và Khu công nghiệp Yên Bình tỉnh Thái Nguyên.

Như vậy, sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ nghiệm thu, đóng điện đường dây 110kV, các thiết bị 110kV, MBA T1 và các thiết bị 22kV thuộc phân đoạn thanh cái C41 thuộc dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV cấp điện cho KCN Yên Bình tỉnh Thái Nguyên” với quy mô xây dựng mới 2,4km ĐZ 110kV mạch kép dây dẫn AC 240, xây dựng mới TBA 110kV công suất 2x63MVA-110/35/22kV. Tổng mức đầu tư của dự án là 105,1 tỷ đồng.

Được biết, dự án xây dựng “Đường dây và TBA 110kV cấp điện cho KCN Yên Bình” mà trước hết là cung cấp điện cho Nhà máy Điện tử Samsung sau khi hoàn thành, với khả năng của Nhà máy khi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 20.000 – 30.000 lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu đưa Thái Nguyên thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020 và huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp trước năm 2015.

Tin, ảnh: Lã Vân (PC Thái Nguyên)

(Theo: www.evn.com.vn)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 530
  • 1,818,891
News
Truyền thông