/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Sơn La: Đưa điện lưới quốc gia về bản làng

Sơn La: Đưa điện lưới quốc gia về bản làng

7/10/2014

Hiện nay Công ty Điện lực Sơn La đang thực hiện đúng tiến độ “Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La” với mục tiêu đến năm 2015, khi dự án hoàn thành tỉnh Sơn La sẽ có thêm 30.157 hộ dân có điện lưới Quốc gia.

Dự kiến đến 31/12/2014 sẽ hoàn thành đóng điện được 19.538 hộ ở 339 bản, 70 xã, với qui mô: 340 Km đường dây trung thế, 537 Km đường dây 0,4kV; 186 trạm biến áp.

Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La trực tiếp quản lý và thực hiện dự án với tổng mức đầu tư 557 tỷ 821 triệu đồng, trong đó 85% vốn ngân sách Nhà nước, 15% vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Đây là dự án có quy mô lớn nhằm thực hiện xây dựng toàn bộ mạng lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 106 xã thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Dự án có tổng số 53 gói thầu, thực hiện từ năm 2012 đến 2015, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2012 đến hết năm 2013 triển khai thực hiện 32 gói thầu, trong đó xây dựng 126 trạm biến áp, thi công 363 km đường dây 22kV + 35kV (trung thế) và trên 431 km đường dây hạ thế 0,4 kV. Vùng phạm vi thực hiện dự án nhằm kéo điện về đến 322 bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh (khoảng 17.135 hộ dân được hưởng lợi từ dự án).
Giai đoạn 2 thực hiện trong 2 năm tiếp theo (2014-2015). Khi Dự án hoàn thành, tỉnh Sơn La sẽ có thêm 557 bản với khoảng 30.157 hộ đồng bào ở nông thôn vùng sâu, vùng xa được hưởng lợi từ điện lưới quốc gia.

Toàn bộ dự án đã được Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo các nhà thầu tư vấn hoàn thiện công tác khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC-DT, thẩm định và phê duyệt đúng theo qui định. Tính đến ngày 30/6/2014 đã triển khai đấu thầu và tổ chức thi công 36 gói thầy xây lắp và thiết bị, đã hoàn thành đóng điện cho 8.942 hộ dân ở 140 bản, 31 xã. Dự kiến đến 31/12/2014 sẽ hoàn thành đóng điện được 19.538 hộ ở 339 bản, 70 xã, với qui mô: 340 Km đường dây trung thế, 537 Km đường dây 0,4kV; 186 trạm biến áp.

Công tác cấp điện cho các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La được Công ty Điện lực Sơn La đảm bảo thời gian và tiến độ (đã cấp điện cho 12.954 hộ dân, 62 khu, 201 điểm, 180 TBA, 287km đường dây trung thế, 376km đường dây hạ thế), dự án đường dây 110kV Sơn La – Sông Mã, dự án 1382 ổn định di dân tái định cư lòng hồ sông Đà, dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV giai đoạn 1 Thành phố Sơn La, các dự án chống quá tải lưới điện trên khắp 11 huyện, thành phố.

Sơn La là một tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, với 250km đường biên giới với nước bạn Lào, dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La” có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế và xã hội. Dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao đảm bảo ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là đã góp phần thay đổi một số hình thức sản xuất kinh tế từ thô sơ không hiệu quả sang hình thức công nghiệp như dùng điện chạy máy xay xát lúa gạo, các xưởng dùng điện chế biến và sấy ngô quy mô vừa và lớn tại các bản, xã, góp phần thu mua kịp thời nông lâm thổ sản cho bà con trong khu vực không để tồn đọng hư hỏng như các năm trước đây, đặc biệt là các khu vực biên giới Việt – Lào. Nhân dân các dân tộc khu vực dự án được cấp điện rất phấn khởi, càng tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với bà con nhân dân các dân tộc, đặc biệt là vùng miền núi Tây bắc còn nhiều khó khăn như Sơn La.

Hoàng Dương

(TCCT)

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 508
  • 1,818,869
News
Truyền thông