/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định đại hôi đồng cổ đông bất thường năm 2013-lần 2

Quyết định đại hôi đồng cổ đông bất thường năm 2013-lần 2

11/7/2013

Quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Xem đầy đủ tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,012
  • 1,809,549
News
Truyền thông