/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

8/10/2014

Tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định:
Chấp thuận cho Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,420
  • 1,124,145
News
Truyền thông