Thiết bị thí nghiệm

-Các thiết bị thí nghiệm điện phục vụ thí nghiệm từng công đoạn và thí nghiệm xuất xưởng sản phẩm.

-Tổng Công ty bố trí cho khách hàng chứng kiến thí nghiệm từng công đoạn chuyển tiếp cho tới thí nghiệm và nghiệm thu sản phẩm.

-Các máy biến áp truyền tải 100 -:- 500kV đều được chứng kiến thí nghiệm công đoạn và nghiệm thu sản phẩm.

-Thiết bị thí nghiệm của EEMC được trang bị đồng bộ đủ điều kiện thí nghiệm tới máy biến áp 500kV – 450MVA

-Ngoài việc phục vụ cho sản xuất sản phẩm của ẺEMC, còn được thí nghiệm thuê cho các đơn vị cùng ngành sản phẩm

-Tổng Công ty tiếp tục đầu tư từ năm 2017 số thiết bị để thí nghiệm được máy biến áp 500kV – 900MVA

Danh sách các thiết bị chính:

1 Máy điều chỉnh cảm ứng 0-650V Liên xô
2 Máy phát tần số 100Hz Liên xô
3 Bộ TU một pha 350v-100kv Liên xô
4 Điều chỉnh điện áp TU 0-350V Liên xô
5 Hệ thống máy phát A094-4T Liên xô
6 Máy tạo dòng 380-0-5000A Liên xô
7 Cầu phóng điện Liên xô
8 Máy phát tần số 200Hz TF7P2000 Liên xô
9 Tủ máy cắt đầu vào ALBS
10 Hệ thống tủ máy tạo áp 600kV
11 Các thiết bị phụ trợ khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 88
  • 1,776,161
News
Truyền thông