Thiết bị nhà máy điện

-Cung cấp lắp đặt các loại tubin Francis, Gáo, Kaplan công suất tới 100MW đã vận hành ổn định.

-Sửa chữa lớn các động cơ, máy phát 6-10kV đồng bộ cả cơ và điện

Tổng Công ty nhận thiết kế, cung cấp, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện:

-Lắp đặt trạm thủy điện

-Sửa chữa động cơ, máy phát ao áp 6-:-10kV cho nhà máy điện

-Cung cấp các thiết bị điện khác

Ảnh:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 0
  • 1,640,433
News
Truyền thông