Nhà xưởng

  1. Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV
  2. Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV
  3. Nhà xưởng chính (5 gian), bao gồm: Xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây, xưởng gia công mạch từ, Xưởng phục vụ
  4. Nhà xưởng cơ khí (3 gian)
  5. Nhà xưởng phụ (2 gian)

 

 

 

Nhà xưởng của EEMC bào gồm: Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV; Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV; Nhà xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây; Xưởng gia công mạch từ; Xưởng phục vụ; Nhà xưởng cơ khí.

TT Tên Nhà xưởng sản xuất Diện tích

m2

Tải trọng cầu trục

1

Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV 3.300 1 x 320T (2 x 160T)1 x 150T
2 Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV 3.200 1 x 50T
3 Nhà xưởng chính (5 gian), bao gồm: Xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây, xưởng gia công mạch từ, Xưởng phục vụ.  

 

10.800

Gian 1: 10T, 3T, 5T

 

Gian 2: 80T

Gian 3: 5T

Gian 4: 10T, 3T

Gian 5: 25T, 5T

4 Nhà xưởng cơ khí (3 gian) 4.300 Gian CK: 5T, 5T, 3T

Gian KCT: 25T, 10T, 5T

5 Nhà xưởng phụ (2 gian) 3.900 10T, 5T, 3T

 

Xưởng lắp ráp máy biến áp truyền tải đến 500kV

Xưởng lắp ráp máy biến áp phân phối

Xưởng gia công mạch từ máy biến áp

Trạm thí nghiệm siêu cao áp > 500kV

Xưởng gia công cơ khí

Xưởng gia công quấn bối dây trục ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 112
  • 1,563,075
News
Truyền thông