Gia công mạch từ

EEMC có dây chuyền cắt tôn silic:

-Cắt pha (cắt dải)

-Cắt bấm, cắt chéo

Ngoài phục vụ đủ năng lực nội bộ, EEMC còn cho thuê khi có khách hàng yêu cầu.

EEMC trang bị các thiết bị cắt tôn tự đông:

-Máy cắt xẻ tôn tự động CNC (Canada);

-Máy cắt bấm, cắt chéo tôn silic CNC (Bỉ, Canada);

Các thiết bị:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 70
  • 1,563,033
News
Truyền thông