Gia công bối dây

Thiết bị quấn dây gồm: Máy quấn dây trục đứng, máy quấn dây trục ngang, máy quấn dây đồng lá:

Xưởng gia công bối dây máy biến áp bao gồm xưởng quấn bối dây máy biến áp truyền tải và xưởng quấn bối dây máy biến áp phân phối.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 592
  • 1,818,953
News
Truyền thông