/Sản phẩm EEMC/Dịch Vụ/Duy tu, sửa chữa máy biến áp và thiết bị điện khác/Duy tu, sửa chữa máy biến áp và thiết bị điện khác

Duy tu, sửa chữa máy biến áp và thiết bị điện khác

EEMC đã và đang cung cấp các dịch vụ:

-Sửa chữa các loại máy biến áp tới 500kV

-Sửa chữa động cơ, máy phát công suất lớn, điện áp cao 6kV trở lên cho các nhà máy phát điện cũng như các nhà máy Quốc phòng và dân dụng khác.

-Lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại tu, cải tạo các loại thiết bị điện đến 500kV, các thiết bị cơ nhiệt, cơ thuỷ đến 250ata.

-Thí nghiệm điện, chế tạo, cung cấp thiết bị và tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm điện cao áp.

EEMC thực hiện:

-Sửa chữa các loại máy biến áp tới 500kV

-Sửa chữa động cơ, máy phát công suất lớn, điện áp cao 6kV trở lên cho các nhà máy phát điện cũng như các nhà máy Quốc phòng và dân dụng khác.

-Lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại tu, cải tạo các loại thiết bị điện đến 500kV, các thiết bị cơ nhiệt, cơ thuỷ đến 250ata.

-Thí nghiệm điện, chế tạo, cung cấp thiết bị.

Một số hình ảnh dịch vụ:

Sửa chữa máy biến áp truyền tải

Sửa chữa máy điện cho Nhà máy thủy điện

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 112
  • 1,563,075
News
Truyền thông