Cầu chảy tự rơi

Các ký hiệu cơ bản sản phẩm: CR6-35kV/100A

– CR: Cầu chảy tự rơi

– 6 (đến 35): Điện áp danh định (kV)

– 100 (đến 200): Dòng điện danh định (kV)

Công ty sẽ đáp ứng các loại dây chảy có dòng điện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Cầu chảy tự rơi (CR) do Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo Thiết bị điện – EEMC chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 282-2: 1995. Các loại cầu chảy này được Bộ Năng lượng trước đây cho phép lắp đặt trên lưới điện của cả nước theo văn bản số 215/NL/KHKT ngày 21/6/1992 và số 860NL/KHKT ngày 12/5/1993.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

DỮ LIỆU CR6/100 CR6/100 CR6/100 CR6/100 CR6/100
Điện áp danh định (kV) 6,3 10 15 22 35
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) 6,9 11,5 17,5 24 40,5
Dòng danh định lớn nhất 100 200 200 200 100
Điện áp thử tần số công nghiệp trong 1 phút 32 42 55 65 95
Điện áp chịu xung (kVp) 60 75 125 125 170
Công suất cắt (MVA) 100 100 200 200 250
Dòng cắt ngắn mạch bất đối xứng định mức (kAm.s) 5 5 12 12 16
Nhiệt độ môi trường cực đại (0C) 45 45 45 45 45
Độ ẩm tương đối cực đại (%) 98 98 98 98 98
Chiều dài dòng dò nhỏ nhất (mm/kV) 20 20 20 20 20
Trọng lượng (kg) 7 7 8,2 8,7 13,5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 502
  • 1,818,863
News
Truyền thông