/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Nghiệm thu đóng điện máy biến áp 220kV trạm Cao Lãnh

Nghiệm thu đóng điện máy biến áp 220kV trạm Cao Lãnh

25/6/2016

Ngày 17/6/2016, tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT2 220kV – 250MVA tại trạm 220kV Cao Lãnh.

Công trình “Thay máy biến áp trạm 220kV Cao Lãnh” có quy mô đầu tư thay máy biến áp AT2 220kV – 125MVA hiện hữu bằng máy biến áp 220 – 250MVA, sẽ nâng công suất trạm thành 2 x 250MVA.

Nghiệm thu đóng điện máy biến áp 220kV trạm Cao Lãnh

Máy biến áp AT2 220kV – 250M​VA được nghiệm thu phun sương PCCC

Máy biến áp AT2 220kV – 250M​VA do Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh sản xuất và cung cấp.

Công trình do Công ty Truyền tải điện 4 đăng ký gắn biển thi đua công trình cấp “Công đoàn Điện lực Việt Nam”.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 86
  • 1,776,159
News
Truyền thông