/Truyền thông/Hỗ trợ kỹ thuật/Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng theo TCVN 8525: 2010

Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng theo TCVN 8525: 2010

20/3/2015

Máy biến áp phân phối sản xuất ngoài việc phải tuân thủ theo TCVN 6306-01 (IEC 60076-1) và còn phải tuân thủ theo TCVN 8525: 2010 (mức năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định mức năng lượng tối thiểu).

Kể từ ngày 01/01/2015 máy biến áp phân phối có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, tức không đạt TCVN 8525: 2010 sẽ không được sản xuất (Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Phương thức tính hiệu suất năng lượng:

Trong đó:

E50% hiệu suất tính bằng % của máy biến áp ở 50% phụ tải và ở hệ số công suất bằng 1.

S công suất danh định của máy biến áp phân phối, kVA.

Pk tổn hao có tải của máy biến áp phân phối, kW.

Po tổn hao không tải của máy biến áp phân phối, kW.

Kết quả tính toán E50% phải được hiệu chỉnh về nhiệt độ chuẩn là 75 độ C theo TCVN 6306-01 (IEC 60076-1).

Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng theo TCVN 8525: 2010

Máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng (đạt TCVN 8525: 2010) là giải pháp phát triển cho EEMC và cho các đơn vị tiêu dùng sử dụng sản phẩm của EEMC.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 992
  • 1,809,529
News
Truyền thông