/Truyền thông/Tin nội bộ/Máy biến áp 220kV của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã được đóng điện tại Trạm 220kV Trà Nóc

Máy biến áp 220kV của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã được đóng điện tại Trạm 220kV Trà Nóc

5/8/2017

Ngày 01/8/2017 tại trạm biến áp 220kV Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và các đơn vị đã hoàn tất công việc để nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp T1 220kV – 250MVA

 Máy biến áp 220kV của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã được đóng điện tại Trạm 220kV Trà Nóc

MBA 220kV – 250MVA TBA 220kV Trà Nóc

Công trình này thuộc Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Trà Nóc”. Đối với máy biến áp do Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cung cấp, để tăng cường công suất truyền tải cho trạm biến áp 220kV Trà Nóc nên chủ đầu tư và các bên đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ.

LHC EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông