/Truyền thông/Tin nội bộ/Máy biến áp 220kV của EEMC lắp tại trạm Vật Cách đã đóng điện

Máy biến áp 220kV của EEMC lắp tại trạm Vật Cách đã đóng điện

25/9/2016

Ngày 19/9/2016 Công ty Truyền tải điện 1 đóng điện thành công Máy biến áp AT2 220kV – 250MVA tại trạm biến áp 220kV Vật Cách.

Máy biến áp AT2 220kV – 125MVA tại Trạm biến áp Vật Cách sau một thời gian vận hành với nhu cầu phụ tải của khu vực tăng cao đã bị quá tải. Trước tình hình đó Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thực hiện dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Vật Cách từ 2 x 125MVA lên 125 +250MVA. Dự án được Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cung cấp MBA.

Máy biến áp 220kV của EEMC lắp tại trạm Vật Cách đã đóng điện thành công

Máy biến áp AT2 đã mang tải sau đóng điện

Việc đóng điện và đưa vào vận hành Máy biến áp AT2 220kV – 250MVA đã góp phần đưa công suất từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng lên hệ thống điện. Khắc phục tình trạng thiếu nguồn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho thành phố Hải Phòng và khu vực Duyên hải Bắc bộ. 

LHC – EEMC lược trích theo http://ptc1.com.vn

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,058
  • 1,809,595
News
Truyền thông