/Truyền thông/Tin nội bộ/Máy biến áp 220kV của EEMC lắp đặt tại trạm Châu Đốc cấp điện sang Campuchia

Máy biến áp 220kV của EEMC lắp đặt tại trạm Châu Đốc cấp điện sang Campuchia

30/11/2017

Đường dây truyền tải điện 220kV Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) – Tà Keo (Campuchia) đưa vào vận hành tạo mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa Công ty Truyền tải điện 4 (PCT 4) và Công ty Truyền tải điện Campuchia.

Dự án “Nâng công suất TBA 220 kV Châu Đốc” có nội dung: Thay 02 Máy biến áp 220kV – 125MVA hiện hữu (AT1, AT2) bằng 02 Máy biến áp 220kV – 250MVA, trong đó dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thay thế Máy biến áp AT1 đã đóng điện đưa vào vận hành tháng 02/2015; giai đoạn 2 thay thế Máy biến áp AT2 vận hành máy vào ngày 13/12/2015. 02 Máy biến áp 220kV – 250MVA do Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – EEMC cung cấp cho Công ty Truyền tải điện 4 (PTC 4).

Việc đưa 02 Máy biến áp vận hành nhằm tăng cường công suất cho Tạm biến áp 220kV Châu Đốc, đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải và kinh tế xã hội cho An Giang vào những năm sắp tới, nâng cao độ tin cậy cung ứng điện lực, giảm tổn thất công suất và điện năng trong hệ thống. Khi đường dây 220kV Châu Đốc – Tà Keo đi vào hoạt động, đây cũng là lần đầu tiên Campuchia vận hành đường dây điện 220 kV. 

Máy biến áp 220kV của EEMC lắp đặt tại trạm Châu Đốc cấp điện sang Campuchia

Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 và Công ty Truyền tải điện Campuchia

thăm quan Trạm biến áp 220kV Châu Đốc (ảnh http://www.evn.com.vn)

LHC – EEMC 11/2017

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,248
  • 1,355,753
News
Truyền thông