/Truyền thông/Tin nội bộ/Máy biến áp 110kV do EEMC cung cấp cho Trạm biến áp quy mô không người trực

Máy biến áp 110kV do EEMC cung cấp cho Trạm biến áp quy mô không người trực

5/10/2017

Trạm biến áp 110kV Vĩnh Linh (Quảng Trị) vận hành với Máy biến áp T2 – 25MVA đã xảy ra quá tải. Dự án nâng công suất TBA với quy mô thay thế Máy biến áp T2 – 25MVA, bằng Máy biến áp 110/22kV – 40MVA. Việc đầu tư dự án nâng công suất Trạm biến áp 110kV Vĩnh Linh nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực và tự động hóa Trạm biến áp để chuyển sang vận hành chế độ không người trực theo lộ trình đã được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt.

Ngày 24/9/2017, toàn bộ khối lượng công việc giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu đóng điện thành công đưa Máy biến áp 40MVA vào vận hành an toàn, hiệu quả.

Máy biến áp 110kV do EEMC cung cấp cho Trạm biến áp quy mô không người trực

Máy biến áp 110/22kV – 40MVA trạm biến áp Vĩnh Linh do EEMC cung cấp

Máy biến áp 110/22kV – 40MVA do Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cung cấp đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Hy vọng trong thời gian ngắn tới Máy biến áp sẽ được chuyển sang vận hành chế độ không người trực theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đưa ra.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 80
  • 1,776,153
News
Truyền thông